Dunia Cinta Untuk Islam
10:12 PM | Author: IsLaM uNiTe
Assalamualaikum. ..
Alhamdulillah syukur kita kehadrat Allah..
Wahai sahabat-sahabatku sekalian,

Dalam membentuk individu muslim yang terbaik, sewajipnya ummat islam zaman sekarang mengetepikan fitnah dunia dan bergiat melaksanakan amal islami secara berperinsip dan berperingkat. Dengan pendekatan seperti ini, ummat islam mampu mencorakkan diri, keluarga dan masyarakat kepada suatu generasi taqwa yang sentiasa terdorong untuk mengamalkan cara hidup islam dengan sempurna.

Teringat ana kepada pesanan imam Hasan AlBanna dalam bukunya, "method pemikiran Hasan AlBanna": "Nilai dalam Islam ada yang tetap dan ada yang berubah. Nilai yang tetap tidak boleh berubah dengan bertukarnya suasana, tempat dan zaman kerana hubungannya kuat dengan kejadian manusia yang terdiri dari ruh dan jasad, jisim dan jiwa. Nilai tetap ini berhubung dengan aqidah dan akhlak, yang kedua-duanya tegak di atas asas kemanusiaan semata-mata, tonggaknya kasih sayang, ukhuwah dan rahmat." - Petanda Islam

Tambahan juga, tauhid, taqwa, iman, kehormatan manusia, kebebasan, ilmu dan amal. Islam mengajak perdamaian antara kaum, persefahaman dan persaudaraan antara manusia. Islam menyeimbangkan antara kebendaan dan ruh. Jika barat hanya mengakui nilai dan neraca yang menepati kehendak dan kemahuannya, Islam pula mengakui dan menerima pakai nilai dan neraca yang bertepatan dengan perintah dan kehendak Allah s.w.t. Firman Allah:

Maksudnya: Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Iaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya. Dan mereka yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Dan mereka yang membersihkan hartanya (dengan menunaikan zakat). Dan mereka yang menjaga kehormatan. Kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya, maka sesungguhnya mereka tidak tercela, Kemudian, sesiapa yang mengingini selain daripada yang demikian, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas. Dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya. Dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya. (Al Mukminun; 1-9)

Ayat di atas mengemukakan susunan tahap nilai-nilai dalam Islam, mendahulukan solat, meninggalkan perbuatan sia-sia, menunaikan zakat, memelihara kemaluan dan maruah, menjaga amanah dan perjanjian, dan menunaikan solat pada waktunya.

Wahai sahabat-sahabatku sekalian, sesungguhnya musuh-musuh Islam sentiasa berusaha untuk mempengaruhi umat Islam supaya mengambil falsafah dan cara hidup berasaskan sekularisme, kebebasan mutlak, menolak ketuhanan dan kebendaan yang mereka anuti.

Mereka bukan sahaja tidak menerima gandingan akal dan wahyu, bahkan sentiasa mengajak untuk melakukan perubahan dalam segala sesuatu. Pada mereka agama bertentangan dengan teori perubahan. Maka berlakulah persengketaan yang hebat. Akhirnya agama dipisahkan daripada kehidupan, daripada politik, ekonomi, seni dan
sains. Agama hanya tinggal sebagai kecenderungan peribadi atau beberapa nasihat berhubung kehidupan peribadi. Kehidupan keseluruhannya ditentukan oleh nilai dan neraca yang tidak ada hubungan dengan agama.

Sesungguhnya mereka yang beranggapan bahawa kemahuan mereka dapat dicapai dengan meniru segala yang datang dari barat, sebenarnya tertipu. Masyarakat Islam tidak akan terbentuk dan tidak akan mampu berdikari melalui kemajuan kebendaan semata-mata. Manhaj Allah mesti dilaksanakan, keimanan dan akhlak mesti dipertegaskan.

Kini harakah Islam berusaha untuk membawa umat Islam kembali kepada kefahaman Islam yang sahih, pembetulan hala tuju dan penegakan manhaj Allah. Ia menggariskan unsur-unsur yang tetap dan unsur-unsur yang berubah sehingga Islam kembali sebagai manhaj kehidupan dan sistem masyarakat.

lebih-lebih lagi, harakah Islam telah melahirkan generasi teras yang beriman dalam usaha membina kembali masyarakat Islam yang gemilang. Sesungguhnya hakikat pandangan barat terhadap Islam dan hubungan antara Islam dan barat perlu jelas di fikiran. Begitu juga pandangan barat terhadap unsur-unsur tetap dan bagaimana Islam menangani kedua dua unsur tersebut, di samping usaha harakah untuk mewujudkan semula kehidupan Islam di atas asas yang sahih dan sejahtera.

Jika tidak, nescaya nama, rijal dan kewujudan jamaah sudah tiada lagi pada hari ini. Pernah suatu ketika, sebahagian ikhwan yang diseksa dengan teruk, untuk menyeleweng daripada fikrah jamaah dan tasawurnya, lalu berpegang kepada fikrah takfir (kafir mengkafir) dan mengajak sahabat-sahabat yang lain untuk ikut serta. Ketika itu bangunlah seorang tokoh dan mursyid (Hasan al- Hudhaibi) menegah sambil menerang dan menjelaskan unsur-unsur tetap jamaah di dalam kitab “Pendakwah bukan penghukum”. Beliau berpegang teguh kepada amanah yang diterima dan memelihara unsur-unsur tetap jamaah dan memimpin jamaah berdasarkan garis panduan yang ditinggalkan oleh pengasasnya al-Imam al- Banna rahimahullah. Perjalanan itu disambung oleh rijal selepasnya sama ada pimpinan atau tenteranya. Jelaslah daripada sejarah dan peristiwa itu bahawa jamaah mempunyai beberapa unsur tetap sebagai pegangan yang tidak boleh ditukar ganti atau ditolak ansur.Adapun unsur berubah pada jamaah dikawal oleh kaedah-kaedah syarak dan pendapat-pendapat fiqh. Ia merupakan perubahan wasilah kepada yang lebih baik tanpa kecuaian, maju ke hadapan tanpa memusnahkan, berusaha dan meneruskan tanpa jumud, permodenan tanpa penyelewengan atau ambil ringan, keaslian dan pegangan tanpa tolak ansur atau, berbilang wasilah tanpa melanggar asas.

Oleh yang demikian, ayuh kita menggerakkan fikrah, jiwa dan jasad kita dalam melaksanakan tuntutan amal islami secara syumul. Sekian lama kita didik dengan kaedah awlawiyat, prinsip jemaah dan lain-lain, kini, perlulah kita berganjakkan diri kedaerah kemenangan untuk islam. Lahirkan lah diri kita dengan cita-cita:
"Dunia Cinta Untuk Islam"

TaZkIrAH :

Allah Ta'ala berfirman:

"Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, supaya hati mereka itu khusyu' untuk mengingat-ingat kepada Allah dan kebenaran yang turun kepada mereka itu - yakni al-Quran. Janganlah mereka itu berkeadaan yang serupa dengan orang-orang yang telah diberi kitab-kitab pada masa dahulu - sebelum mereka, tetapi mereka telah melalui masa yang panjang, kemudian menjadi keraslah hati mereka tersebut - yakni enggan menerima kebenaran." (al-Hadid: 16)